Lidmaatschap

Lidmaatschapskosten van de ACvZ per kalenderjaar:

  • volvliegend lidmaatschap – € 840,-
  • eenmalig entreegeld – € 150,-
  • Proeflidmaatschap – € 200,-

Volvliegend lidmaatschap

Bij het “vol-vliegend” lidmaatschap kan je zoveel als je wilt op clubvliegtuigen vliegen. Er zijn geen bijkomende lierstart-, vliegduur-, of instructie-kosten zoals bij andere clubs. Voor meer informatie zie onder het kopje "Vragen" op de contact pagina.

Proeflidmaatschap

Het proeflidmaatschap is bedoeld om kennis te maken met het vliegen bij de ACvZ. Met dit lidmaatschap mag je maximaal 10 instructie-starts maken om de grondbeginsels van het zweefvliegen te leren. Dit lidmaatschap is dus speciaal bedoeld voor mensen die nog nooit aan zweefvliegen hebben gedaan. Dit proeflidmaatschap begint op 1 september en loopt tot 31 december (slechts 1 keer per jaar, dus schrijf je op tijd in!). Doordat we veel belangstelling hebben voor een lidmaatschap, is er wel sprake van een wachtlijst. Inschrijven voor de wachtlijst kost niets. Als je na je proeflidmaatschap wilt doorgaan met zweefvliegen, dan kun je per 1 januari volvliegend lid worden en betaal je het entreegeld en het bedrag voor een volvliegend lidmaatschap.

Entreegeld

Het entreegeld moet je eenmalig betalen als je voor de eerste keer lid wordt van de ACvZ. De jaren daarna is het dus niet van toepassing. Maar LET OP, want iedereen jonger dan 18 jaar hoeft dit niet te betalen!

Sleepgelden

Voor het lidmaatschap bij de ACvZ kan je ongelimiteerd vliegen. Je maakt dan gebruik van de lierstart-methode. Wil je echter gebruik van de sleepstart-methode maken, dan zijn daar wat extra kosten aan verbonden voor het gebruik van de Husky (het sleepvliegtuig). Deze tarieven zijn speciaal gereduceerd voor leden van de ACvZ.

Meenemen van clubvliegtuigen naar andere velden

Ieder lid van de ACvZ mag een clubvliegtuig op door-de-weekse dagen meenemen naar een ander vliegveld mits hij/zij daarvoor aan de ervaringseisen voldoet en toestemming heeft van het bestuur.

Werkplicht

In de winter periode doen we zelf het onderhoud aan de vliegtuigen onder het toezicht van enkele ACvZ leden die erkende zweefvliegtechnici zijn. Dit is een van de manieren waarop wij de kosten van het vliegen bij de ACvZ laag weten te houden. We verwachten van elk lid die tijdens het seizoen bij ons heeft gevlogen dat hij/zij een evenredige inzet tijdens dit winteronderhoud laat zien. Aan het begin van de winter onderhoudsperiode wordt er aan elk lid gemeld hoeveel onderhoud uren er van hem of haar verwacht wordt. De formule die we daarvoor gebruiken is:
√((a+b)*c)*d=e
a =starts in clubbedrijf, ongeacht club- of privé-vliegtuig
b =starts op clubvliegtuigen buiten eigen bedrijf (wedstrijden, expedities)
c =vluchtduur op clubvliegtuigen, afgerond op aantal vlieguren
d = variabele factor die per seizoen bepaald wordt aan de hand van werkvoorraad versus inzet
e = aantal onderhoudsuren

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten die je bij elke zweefvliegclub zal hebben zijn de volgende:

  • Extra WA-verzekering: Een extra WA-verzekering is inbegrepen bij de contributie van de KNVvL, de koepelorganisatie van het zweefvliegen. De WA-verzekering en de contributie van de overkoepelende nationale zweefvlieginstantie (de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart) kost per jaar € 167,50 per jaar zonder sportlicentie en € 175,50 met sportlicentie en voor jongeren tot het jaar waarin men 19 jaar wordt maar € 100,75 zonder sportlicentie en € 108,75 met sportlicentie (voor het deelnemen aan wedstrijden, het afleggen van brevetproeven en het doen van recordpogingen dient u in een aantal gevallen in het bezit te zijn van deze FAI-sportlicentie). Voor meer informatie hierover, zie de website van de KNVvL.
  • Medische keuring: Voor het zweefvliegen is een medische keuring vereist. De keuringen worden onder andere verricht door de Sport Medische Adviesburo's (SMA). De sport medische keuring die je elke 5 jaar moet doen kost ongeveer € 80,- (soms wordt deze door je zorgverzekering vergoed). Ben je tussen de 30 en 50 jaar oud, dan moet je de keuring elke 2 jaar doen, en ben je boven de 50 jaar dan moet je de keuring elk jaar doen. Voor meer informatie hierover, zie de website van de KNVvL afdeling zweefvliegen: zweefportaal.

Opzeggen van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap van de Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen dient voor 1 november van het lopende jaar te geschieden, dan eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat lopende jaar. Bij opzegging is de contributie niet terugvorderbaar.

Na 1 november wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd en is er contributie verschuldigd. Indien de opzegging na 1 november wordt ontvangen, eindigt het lidmaatschap op 31 december van het volgende jaar.

Opzegging kan via een mail aan de ledenadministratie (zie onder Contact > ACvZ Leden Administratie). Het kan ook schriftelijk naar de secretaris. U ontvangt na opzegging een bevestiging hiervan.

Vergeet bij opzegging van het lidmaatschap niet de toegangspas in te leveren en de KNVvL verzekering uiterlijk 30 november op te zeggen (dit moet je zelf doen) zie de website van de KNVvL.